Boekpublicatie Hyllos

Hyllos & Euripides’ Smekelingen


Hyllos is een politieke tragedie over democratische idealen en hun keerzijde. Hyllos, de zoon van de grote Griekse held Hera­kles, wil na de dood van zijn vader een democratisch bestuur vestigen in Trachis. Hij is daarbij geïnspireerd door de succesvolle democratische hervormingen die koning Theseus onlangs in Athene heeft doorgevoerd. Maar Hyllos stuit op zwaar verzet en in Athene dreigt de democratie volledig te ontsporen.

Ook in Euripides’ Smekelingen staat de Atheense democratische ideologie centraal. De nog jonge koning Theseus krijgt het verzoek in te grijpen na een militair conflict tussen Argos en Thebe. De Thebanen weigeren de lichamen van de gesneuvelde strijders uit Argos aan hun families terug te geven. In Smekelingen stelt Euripides de ideologische verheerlijking van de Atheense democratie naast de rauwe werkelijkheid van het persoonlijke verlies.

Hyllos & Euripides’ Smekelingen
Paperback, 156 pp.
ISBN 978-90-78739-00-5
Consumentenprijs € 14,50 (excl. verzendkosten)

Hyllos is (mede) tot stand gekomen dankzij een bijdrage van het Lirafonds.

Bestel Hyllos & Smekelingen

Aischylos’ Oresteia

Spannend, poëtisch, actueel


Dit jaar is het tiende, sinds tegen Priamos
– om zijn recht te halen – de machtige vorst
Menelaos, samen met Agamemnon,
de zonen van Atreus, een hecht tweespan,
door Zeus bekleed met het aanzien van
een dubbele troon en een dubbele scepter,
een vloot van duizend Argivische schepen
vanaf dit land lieten uitlopen,
een krijgsmacht, wapenbroeders in recht.


Over de Oresteia

De Griekse vorst Agamemnon, koning van Argos, leidt een militaire expeditie tegen Troje. Doel is het terughalen van Helena, de vrouw van zijn broer en medekoning Menelaos. Zij is geschaakt door Paris, de zoon van de Trojaanse koning Priamos. De uitvaart van de vloot wordt echter belemmerd door straffe tegenwinden. Alleen als Agamemnon zijn dochter offert aan de godin Artemis, zullen de stormen luwen. Agamemnon moet kiezen voor zijn koninklijke en militaire reputatie in Griekenland of voor zijn dochter, en kiest uiteindelijk voor het eerste.

De vloot vaart uit en de Griekse alliantie neemt Troje in na een tienjarig beleg. Helena wordt ontzet en Agamemnon keert terug naar huis. Daar wacht zijn vrouw Klytaimestra hem op, samen met haar steun en toeverlaat Aigisthos, een neef van Agamemnon. Klytaimestra vermoordt haar man en wreekt daarmee de dood van hun dochtertje. Vervolgens worden zij en Aigisthos vermoord door Orestes, de zoon van Agamemnon en Klytaimestra, die daarmee de moord op zijn vader wreekt. Hoe kan de keten van wraak worden doorbroken?

Oresteia betekent “Het verhaal van Orestes”. Het is een van de beroemdste toneelstukken uit de Griekse oudheid, en werd geschreven in 458 voor Christus door Aischylos. Hij toont ons de wereld als een ruwe natuur waarin oerkrachten overheersen die voor ons maar al te herkenbaar zijn – al benoemen wij ze anders. De tekst is een taalbolwerk van hoog poëtisch niveau. Een lust voor elke taalliefhebber.

De boekuitgave

Aischylos’ Oresteia
vertaald door Herman Altena

ISBN-10 90-78739-01-0
ISBN-13 978-90-78739-01-2

Paperback – 159 pagina’s
Prijs € 15,00 (excl. verzendkosten)

Bestel Oresteia

Uit de pers

“Een proeve van trouw aan het Griekse origineel”
– Hans Oranje in Trouw (25 november 2006)

“Genieten van de poëzie van de tekst in de recentelijk verschenen vertaling van Herman Altena … Met Aischylos’ Oresteia heeft hij een hoogtepunt aan zijn oeuvre toegevoegd”
– Michel Buys in VN (14 juli 2007)

Jean Racine Andromache

Een wrede psychologische oorlogsvoering

Jean Racine (1639-1699) had een vrij kortstondige carrière als toneeldichter. Van de twaalf werken die hij schreef, verschenen er tien in de periode 1664-1677, waaronder zijn meest succesvolle stukken Andromaque (1667) en Phèdre et Hippolyte (1677).


Over Andromaque van Jean Racine

De verhaallijn van de Andromaque is simpel. Pyrrhus, de zoon van de grootste Griekse held Achilles, onderhoudt aan zijn hof in Epirus Andromache, de weduwe van de Trojaanse held Hector, samen met haar zoontje Astyanax. Zij zijn hem na de val van Troje als krijgs­gevangenen toegewezen. De overige Griekse staten vrezen nu dat Astyanax zich, eenmaal volwassen, op de Grieken zal wreken en eisen zijn uitlevering. Zij sturen Orestes als afgezant naar Epirus om dat te bewerkstelligen. Hier begint de tragedie.

Binnen het raamwerk van dit verhaal ontwikkelt zich een aangrijpend spel van hevige emoties. In een wrede psychologische oorlogvoering volgen diepe passie en bittere haat elkaar in hoog tempo op. Geluk is in deze wereld fundamenteel onbereikbaar.

Over deze uitgave

Deze uitgave bevat naast de vertaalde tekst van de Andromaque ook de vertaling van Racines opdracht aan Henriëtta van Engeland. Zij was de vrouw van Filips I, de enige broer van Lodewijk XIV, en gold als de absolute autoriteit aan het hof op het gebied van kunst en cultuur. Zij was nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van Racines tragedie.

Ook de voorwoorden die Racine schreef bij de edities van zijn tragedie uit 1668, 1673 en 1678 zijn in deze uitgave in vertaling opgenomen. Hij belicht daarin zijn inspiratiebronnen en beantwoordt de kritiek die zijn tragedie te verduren kreeg in het levendige culturele debat van zijn tijd. In zijn inleiding bij de vertaling schetst Herman Altena Racines positie in dit debat.

De vertaling van Racines Andromaque is (mede) tot stand gekomen dankzij een bijdrage van het Lirafonds.

Interview en vertaalfragment

Op 9 maart 2018 verscheen in het Haarlems Dagblad een interview met Herman Altena over de vertaling van Andromaque.

Interview vertaling Andromache

U kunt een fragment van de vertaling inzien via onderstaande link.

Fragment inzien

Bestelinformatie

Jean Racine. Andromache.
Hardcover, 114 p.
ISBN 978-90-78739-02-9
Consumentenprijs € 17,50 (excl. verzendkosten)

U kunt deze uitgave bestellen via de reguliere boekhandel of rechtstreeks bij de uitgever via het bestelformulier op deze site.

Bestelformulier