Aischylos’ Perzen

Stichting Albarica


De Perzen werd in het seizoen 2008-2009 gespeeld door Stichting Albarica, in de regie van Alan Yadegarian, in het Nederlands en Farsi.

Première 15 november 2008, Theater Bellevue, Amsterdam

Jean Racine Andromaque

Toneelschuur Producties · 2018

Andromache · Toneelschuur Producties · 2018 · foto © Sanne Peper

Op 15 maart 2018 bracht Toneelschuur Producties een nieuwe voorstelling uit van Jean Racines Andromaque (1667) in de regie van Olivier Diepenhorst. Voor deze voorstelling maakte Herman Altena een nieuwe, onberijmde vertaling van deze tragedie waarin de emoties hoog oplaaien binnen het keurslijf van Racines strakke alexandrijnen. Het was zijn eerste vertaling uit het Frans.


De voorstelling: visie van de makers

Orestes houdt van Hermione, Hermione houdt van Pyrrhus, Pyrrhus houdt van Andromache, Andromache houdt van Hector – en Hector is dood.

Vrede. Vier mensen in de nasleep van een oorlog. Alle vier aangeslagen, alle vier met een politieke verantwoordelijkheid, alle vier uitgeleverd aan de grilligheid van hun hartstocht. Wat ogenschijnlijk als een Griekse soap begint, wordt al gauw een kluwen van destructieve verlangens waarin het viertal steeds verder verstrikt raakt.

Geïnspireerd door Euripides schreef Jean Racine in 1667 dit stuk over de overlevenden van de Trojaanse oorlog, voor het hof van Lodewijk XIV, de Franse zonnekoning. Het is een scherp gecomponeerde tragedie, die voortdurend onder spanning staat doordat er zoveel onuitgesproken blijft. Daarmee werd Racine de grondlegger van het moderne psychologische drama.


Andromache
tekst Jean Racine
vertaling Herman Altena
regie Olivier Diepenhorst
dramaturgie Rob Klinkenberg

Uitvoerenden
Pyrrhus Roeland Fernhout
Hermione Ellen Parren
Andromache Kirsten Mulder
Orestes Matthijs IJgosse
Pylades, Phoenix, Céphise, Cléone
Steven Ivo

Vormgeving
decor Marc Warning
kostuums Nicky Nina de Jong
lichtontwerp Casper Leemhuis
geluidsontwerp Pim van den Heuvel


Interview haarlems dagblad

In het Haarlems Dagblad van 9 maart 2016 verscheen een interview met Herman Altena naar aanleiding van zijn vertaling van Smekelingen.

Interview Haarlems Dagblad

Meer informatie

Meer informatie over deze productie en de volledige speellijst zijn te vinden op de website van Toneelschuur Producties.

Website Toneelschuur Producties

De vertaling van Andromaque werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het LIRA Fonds.

Smekelingen bij Toneelschuur Producties

Smekelingen · Toneelschuur Producties · 2015 · foto © Sanne Peper

Op zaterdag 31 oktober 2015 ging de theatervoorstelling Smekelingen in première in de Toneelschuur in Haarlem. Smekelingen was een productie van Stichting Toneelschuur Producties. De regie was in handen van Olivier Diepenhorst. Voor deze productie werd gebruik gemaakt van de Nederlandse vertaling die Herman Altena in 2006 maakte voor de co-productie van De Veenfabriek Leiden en Theseum Ensemble Athene.

Smekelingen is een tragedie van Euripides, geschreven rond 420 v. Chr.. Het stuk is in Nederland zelden gespeeld. De regie van Olivier Diepenhorst werd genomineerd voor de BNG Bank Nieuwe Theatermakersprijs 2016.

· De voorstelling: visie van de makers

Bevrijd mijn kinderen uit de handen van de wetteloze Thebanen
die de ledematen van omgekomen lijken laten liggen
in de dood die de leden verslapt,
als voedsel voor de beesten uit de bergen.

Smekende vrouwen in Smekelingen

Hoe om te gaan met oorlogen waar we niet om gevraagd hebben, maar waarin we wel betrokken raken? Zijn wij moreel verplicht in actie te komen tegen het onrecht? En pakken maatregelen tegen politieke systemen niet juist averechts uit? Ook Theseus, leider van Athene, ziet zich in de klassieke tekst van Euripides geconfronteerd met een oorlog die niet van hem is, maar waar hij zich tegen wil en dank mee moet bemoeien.

Olivier Diepenhorst over Smekelingen: “Geschreven rond 420 v. Chr, ten tijde van de Peloponnesische Oorlogen, leest Smekelingen vandaag de dag als een haarscherpe analyse van hoe onze westerse democratie, door een steeds onoverzichtelijker wordende internationale politieke situatie, onder druk komt te staan.”

In Smekelingen ziet Theseus, de leider van het democratische Athene, zich geconfronteerd met de gevolgen van een oorlog die niet van hem is. Een groep moeders uit Argos smeekt Athene hen te helpen. De lijken van hun gesneuvelde zonen moeten, na een oorlog tussen Argos en Thebe, voor de poorten van Thebe worden weggehaald om hen een waardige begrafenis te geven.

Theseus, die op geen enkele manier betrokken is bij deze oorlog, moet zich er – tegen wil en dank – door de komst van de smekende vrouwen toch mee bemoeien. Uit humanitaire overwegingen besluiten de inwoners van Athene ten strijde te trekken tegen Thebe. Maar een humanitaire oorlog is ook een oorlog en om de doden te begraven, zullen nog meer doden vallen.

Een uitgebreider » interview met Olivier Diepenhorst is te vinden op de website van Theater Kikker in Utrecht.

· Nominatie voor BNG Theatermakersprijs 2016

Olivier Diepenhorst werd voor zijn regie van Smekelingen genomineerd voor de BNG Bank Nieuwe Theatermakersprijs 2016.


Smekelingen
tekst Euripides
regie Olivier Diepenhorst
vertaling Herman Altena
dramaturgie Thomas Lamers

Uitvoerenden
Aithra Kirsten Mulder/Ellen Parren
Adrastos Martijn Nieuwerf
Theseus Justus van Dillen
Thebaanse bode Matthijs IJgosse
Tweede bode Matthijs IJgosse
Koor Jade Olieberg

Vormgeving
decor Marc Warning
licht Yuri Schreuders
kostuums Esmée Thomassen
productie, techniek en publiciteit Toneelschuur Producties


De pers over Smekelingen

Theaterkrant ****

“In het waardig begraven of een lijk wetteloos overlaten aan de roofvogels schuilt een enorme tragedie. Hoe ontwrichtend dit dilemma is, laat Smekelingen duister en ook met gedurfde theatrale middelen zien.”

01/11/2015 · Kester Freriks

Trouw ****

“Met een groep acteurs die de moeilijke teksten glashelder spelen en een paar vernuftige theatrale ingrepen laat Diepenhorst vooral prachtig zien dat het verdriet over de dood van een kind, een echtgenoot of een vader tijdloos is. En dat we nog steeds niet hebben geleerd dat peilloze leed te voorkomen.”

02/11/2015 · Robbert van Heuven

Haarlems Dagblad ****

“Het is altijd wonderbaarlijk om een tekst te horen die bijna 2500 jaar geleden geschreven is en die nog zo knisperfris klinkt en zo huiveringwekkend dichtbij voelt.”

02/11/2015 · Margriet Prins

Het Parool ****

“Euripides schreef hiermee een […] bijzonder politiek georiënteerd stuk […] : ook onze leiders, van Tweede Kamerleden tot burgemeersters, zullen zich in de dilemma’s van Theseus herkennen.”

03/11/2015 · Sander Janssens

de Volkskrant ***

“Deze politieke tragedie is geen voor de hand liggende keuze: anderhalf uur politieke discussies in een gedragen vertaling van Herman Altena. […] Diepenhorst is een man die binnen de lijntjes kleurt. Op zich knap, maar sprankelen van originaliteit wil het niet echt.”

06/11/2015 · Vincent Kouters

Repertoiredag Griekse tragedies

Theater Malpertuis · Tielt · 2011


Op 14 mei 2011 organiseerde Theater Maltpertuis samen met OPENDOEK – Amateurtheater Vlaanderen een repertoiredag rond Griekse tragedies. Antiek Theater Herman Altena selecteerde zes fragmenten die representatief zijn voor het karakter van de Griekse tragedie. Zes amateurgezelschappen bereidden elk een scène voor van 20 minuten. De scènes werden ontleend aan stukken uit de Trojaanse cyclus en gaven een caleidoscopisch beeld van de Trojaanse Oorlog, van aanzet tot uiteindelijke gevolgen.

De fragmenten werden vertoond tijdens het Icarus Today Festival van 11-13 november in Theater Malpertuis, Tielt. Het werden zes eigenzinnige interpretaties die bewezen dat ook liefhebbers zeer goed uit de voeten kunnen met het rijke tekstmateriaal van de Griekse tragedie.

Trojaanse Vrouwen

Annette Speelt · 2007

Affiche Trojaanse Vrouwen

In 2007 bracht ANNETTE SPEELT een voorstelling uit van Euripides’ Trojaanse Vrouwen in de vertaling die Herman Altena in 1997 maakte voor Het Zuidelijk Toneel. Het stuk werd gespeeld op locatie in Scheveningen (voormalig Norfolkterrein) met Nettie Blanken als Hekabe en een jonge acteursgroep in de overige rollen. De regie was in handen van Thijs Römer en Michel Sluysmans.


Trojaanse Vrouwen

Trojaanse vrouwen
tekst Euripides
vertaling Herman Altena
regie Thijs Römer en Michel Sluysmans

Uitvoerenden
Andromache Roos Eijmers
Athena Maud Dolsma
Hekabe Nettie Blanken
Helena Maud Dolsma
Kassandra Annemaaike Bakker
Menelaos David Lucieer
Poseidon David Lucieer
Talthybios Benja Bruijning
Trojaanse vrouwen (koor) Clara Bovenberg

Vormgeving
toneelbeeld Marlies Schot & Ronald de Jong
lichtontwerp Serge van der Krieken
Techniek Willy Caspers

Speelperiode

28 nov t/m 30 november (try-outs), 1 t/m 22 december 2007