Het vertalen van Andromaque

Interview met Herman Altena


Het Haarlems Dagblad (9 maart 2018 ) publiceerde het volgende interview met Herman Altena naar aanleiding van zijn vertaling van Jean Racines Andromache.

Interview over Andromache van Jean Racine