Leveringsvoorwaarden voor boekhandelaren


Definities

Uitgever:  Antiek Theater Herman Altena
Boekhandel:  Inkopend boekhandelaar

Levering

Bestelde boeken worden in kartonnen wikkelverpakking geleverd. Levering geschiedt via PostNL, DHL of door persoonlijke aflevering bij de boekhandel.

Kortingspercentage

Het kortingspercentage voor de boekhandel bedraagt 40%.

Verzendkosten Nederland

Bij bestellingen van 1 t/m 4 exemplaren brengt de uitgever de helft van de portokosten in rekening als bijdrage in de verzendkosten. Bestellingen van vijf of meer exemplaren worden franco geleverd.

Verzendkosten en omzetbelasting buitenland

Bij buitenlandse leveringen (zowel EU-landen als buiten de EU) wordt bij een bestelling t/m 2 boeken € 5,95 aan verzendkosten in rekening gebracht.

Bij levering van meer dan 2 boeken naar EU-landen bedragen de verzendkosten tussen de € 5,95 en € 7,95, afhankelijk van de door de vervoerder gehanteerde EU-zone.

Bij levering van meer dan 2 boeken naar landen buiten de EU bedragen de verzendkosten maximaal €20,00.

Levering aan bedrijven in andere EU-landen dan Nederland geschiedt wettelijk als Intracommunautaire levering. Dit betekent dat de ontvanger verplicht is zelf aangifte te doen van de BTW over de geleverde goederen en deze aan de eigen belastingdienst te voldoen.

Controle en reclame

De boekhandel wordt verzocht om geleverde goederen bij ontvangst te controleren. Indien tijdens de verzending boeken beschadigd zijn geraakt en/of een zending niet compleet is, dient de boekhandel dit per ommegaande, doch uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van de zending, te melden aan de uitgever.

Recht van retour

Voor eenmaal geleverde en geaccepteerde boeken geldt geen recht van retour, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Betalingstermijn

De betalingstermijn bedraagt 15 dagen.

Download

U kunt deze leveringsvoorwaarden downloaden als pdf.

Download leveringsvoorwaarden

25-05-2018  ·  Antiek Theater Herman Altena