onderwijs · cursussen · lezingen

Theater van Autun

Herman Altena verzorgt workshops en gastcolleges voor het middelbaar en hoger onderwijs in binnen- en buitenland. Ook biedt Antiek Theater cursussen, workshops en lezingen aan voor een algemeen publiek.


Voortgezet onderwijs

Antiek Theater biedt diverse workshops aan over het Griekse theater voor leerlingen VWO-bovenbouw.

Workshops VWO

Hoger onderwijs

Van 1992-2008 verzorgde Herman Altena voor de leerstoelgroep Theaterwetenschap van de Universiteit Utrecht cursussen over het theater van de Griekse oudheid. Daarnaast gaf hij gastcolleges aan de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, De Fontys Academie Tilburg, de masteropleiding T.I.M.E. van het Koninklijk Conservatorium Den Haag, en de Universiteit van Athene.

Ook verzorgt hij colleges in het postacademiaal onderwijs.

Internationaal

Van 1997-2008 was Herman Altena een van de Nederlandse vertegenwoordigers in het European Network of Research and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama. Dit netwerk, opgericht door de universiteiten van Athene en Oxford, is een samenwerkingsverband tussen onderzoekers van verschillende Europese universiteiten. Het richt zich op onderzoek naar de receptie van het antiek Griekse theater in verschillende Europese landen. Voorstellingen worden gedocumenteerd en opgeslagen in een centrale database die via internet beschikbaar is.

Het European Network organiseert sinds 2001 jaarlijks een zomercursus in Epidauros voor studenten van verschillende Europese universiteiten. Hierbij treden zowel academici als theatermakers op als docenten.

Zomercursus Epidauros

Cursussen, workshops en lezingen

In het kenniscentrum is online informatie beschikbaar over het theater van de Griekse oudheid, bedoeld voor zelfstudie. Op aanvraag verzorgt Antiek Theater ook op locatie cursussen, workshops en lezingen gericht op een algemeen publiek.

Cursussen, workshops, lezingen op locatie