Opvoeringslicentie

Theater van Argos

Wie een Griekse tragedie in vertaling wil spelen, krijgt te maken met auteursrechten. Alle rechten op bestaande vertalingen van Herman Altena berusten bij de auteur.


Opvoeringslicenties

Voor het verkrijgen van een licentie om een vertaling te kunnen gebruiken, gelden voor professionele gezelschappen en amateurgezelschappen verschillende voorwaarden.

Professionele gezelschappen

Professionele gezelschappen kunnen zich rechtstreeks wenden tot Antiek Theater Herman Altena. In principe wordt er dan een licentie-overeenkomst opgesteld op basis van de richtlijnen die zijn afgesproken tussen de Auteursbond (voorheen Vereniging voor Schrijvers en Vertalers – VSenV) en de Vereniging van Nederlandse Theatergezelschappen (VNT). Een model licentie-overeenkomst kan worden gedownload vanaf de website van de Auteursbond.

Modelcontract

Amateurgezelschappen

Amateurgezelschappen die een vertaling van Herman Altena willen spelen, wenden zich tot I.B.V.A. Holland B.V. te Alkmaar, telefonisch op 072 5112135 of via de website van het I.B.V.A.. Het I.B.V.A. hanteert standaardtarieven voor licentievergoedingen.

IBVA Holland