Jean Racine Andromaque

Toneelschuur Producties · 2018

Andromache · Toneelschuur Producties · 2018 · foto © Sanne Peper

Op 15 maart 2018 bracht Toneelschuur Producties een nieuwe voorstelling uit van Jean Racines Andromaque (1667) in de regie van Olivier Diepenhorst. Voor deze voorstelling maakte Herman Altena een nieuwe, onberijmde vertaling van deze tragedie waarin de emoties hoog oplaaien binnen het keurslijf van Racines strakke alexandrijnen. Het was zijn eerste vertaling uit het Frans.


De voorstelling: visie van de makers

Orestes houdt van Hermione, Hermione houdt van Pyrrhus, Pyrrhus houdt van Andromache, Andromache houdt van Hector – en Hector is dood.

Vrede. Vier mensen in de nasleep van een oorlog. Alle vier aangeslagen, alle vier met een politieke verantwoordelijkheid, alle vier uitgeleverd aan de grilligheid van hun hartstocht. Wat ogenschijnlijk als een Griekse soap begint, wordt al gauw een kluwen van destructieve verlangens waarin het viertal steeds verder verstrikt raakt.

Geïnspireerd door Euripides schreef Jean Racine in 1667 dit stuk over de overlevenden van de Trojaanse oorlog, voor het hof van Lodewijk XIV, de Franse zonnekoning. Het is een scherp gecomponeerde tragedie, die voortdurend onder spanning staat doordat er zoveel onuitgesproken blijft. Daarmee werd Racine de grondlegger van het moderne psychologische drama.


Andromache
tekst Jean Racine
vertaling Herman Altena
regie Olivier Diepenhorst
dramaturgie Rob Klinkenberg

Uitvoerenden
Pyrrhus Roeland Fernhout
Hermione Ellen Parren
Andromache Kirsten Mulder
Orestes Matthijs IJgosse
Pylades, Phoenix, Céphise, Cléone
Steven Ivo

Vormgeving
decor Marc Warning
kostuums Nicky Nina de Jong
lichtontwerp Casper Leemhuis
geluidsontwerp Pim van den Heuvel


Interview haarlems dagblad

In het Haarlems Dagblad van 9 maart 2016 verscheen een interview met Herman Altena naar aanleiding van zijn vertaling van Smekelingen.

Interview Haarlems Dagblad

Meer informatie

Meer informatie over deze productie en de volledige speellijst zijn te vinden op de website van Toneelschuur Producties.

Website Toneelschuur Producties

De vertaling van Andromaque werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het LIRA Fonds.