informatie voor theatermakers

Hyllos · Veenfabriek · uitsnede uit foto Bowie Verschuuren

Antiek Theater Herman Altena werkt doorgaans samen met professionele theatermakers. Voor het amateurtheater is een eigen pagina beschikbaar.

Amateurtheater

Vertalingen van oud-Griekse toneelwerken

Herman Altena werkt sinds 1994 als vertaler van Griekse tragedies voor het professionele theater. Al zijn vertalingen zijn in opdracht van professionele gezelschappen gemaakt en door professionele gezelschappen gespeeld.

In 1994 vertaalde Herman Altena in opdracht van Theatergroep Hollandia Aischylos’ Perzen. De rijke muzikaliteit van de oorspronkelijke tekst werd zo nauwgezet mogelijk overgebracht in het Nederlands. Op basis van een volledige metrische annotatie schreef Paul Koek vervolgens de composities. De voorstelling, in de regie van Johan Simons en Paul Koek, werd een groot succes.

Muzikaliteit, helderheid en speelbaarheid zijn de vaste uitgangspunten gebleven bij elke volgende vertaling. De complexe zinsbouw van de oorspronkelijke teksten wordt daarbij zo veel mogelijk recht gedaan. Lange zinnen en meanderende grammaticale structuren worden niet versimpeld of gladgestreken, maar moeten wel speelbaar zijn. In de opvatting van Herman Altena is het juist de complexiteit van de tragedietaal die de acteurs ruimte geeft bij hun interpretatie. De repetitie- en voorstellingspraktijk bevestigt dit ook.

Nieuw geschreven theaterteksten

Met Hyllos (2013) debuteerde Herman Altena als auteur van toneelteksten. Hyllos is een nieuw geschreven Griekse tragedie, gebaseerd op het actuele politieke klimaat in dit tijd – een klimaat dat sindsdien nog weinig veranderd is. Ook bij deze tragedie vormt de muzikaliteit van de taal een belangrijk uitgangspunt.

Vertalingen uit andere talen dan het Oudgrieks

Herman Altena vertaalt in opdracht van theatergezelschappen. Hoewel het oud-Griekse theater zijn specialisme is, breidt hij zijn vertaalpraktijk ook graag uit naar andere domeinen, met name teksten met een grote muzikaliteit. Zo vertaalde hij in opdracht van Toneelschuur Producties in 2018 Jean Racines Andromaque.

Voorbeeldfragmenten

Dramaturgische ondersteuning

Bij producties waarin hij zelf als vertaler betrokken is, volgt Herman Altena het repetitieproces meestal van nabij. Hij staat daarbij in nauw contact met dramaturgen en regisseurs. Hij verzorgt desgewenst inleidingen over de tekst en de historische context waarin die tot stand gekomen is, en volgt leesrepetities. Meestal is hij ook aanwezig bij een aantal repetities op de vloer, waarbij hij vooral kijkt vanuit het perspectief van de tekst en de antieke context.

Deze vorm van begeleiding biedt Antiek Theater Herman Altena ook aan voor producties waarbij hij niet zelf als vertaler betrokken is.

Contact opnemen

Professionele gezelschappen die een nieuwe vertaling of een nieuwe theatertekst willen laten maken, of die gebruik willen maken van diensten op het gebied van dramaturgie en educatie, kunnen contact opnemen via het contactformulier op deze site.

Contactformulier

Professionele gezelschappen die een bestaande vertaling of bestaande theatertekst willen spelen kunnen zich voor een licentie rechtstreeks wenden tot Herman Altena. Meer informatie is te vinden op de pagina ‘Rechten’.

Licenties