Workshop tragedie vertalen

Vertalen voor toneel

De workshop Tragedie vertalen is bedoeld voor leerlingen VWO 5 en 6 Grieks. In deze workshop onderzoeken leerlingen hoe zij de tekst van een tragedie kunnen lezen en vertalen vanuit het perspectief van een theateropvoering.


Inhoud

Centrale vraag tijdens deze workshop is, hoe de antieke tragediedichter door zijn zinsbouw de voordracht van de acteurs stuurde – en daarmee ook de beleving van de toeschouwers. Vervolgens onderzoeken we hoe we dat in een Nederlandse vertaling kunnen overbrengen. En we vergelijken de keuzes die professionele vertalers hebben gemaakt. Ook kijken we op een basaal niveau naar de structuur van koorliederen en solozangen van acteurs.

Opzet

Afhankelijk van de duur van de workshop werken de leerlingen zelf in kleine groepen aan de vertaling van een korte passage uit de tragedie die in de workshop centraal staat. Ze gebruiken daarvoor een speciaal voor dit doel geannoteerde Griekse tekst. In het laatste deel van de workshop worden de eigen vertalingen voorgelezen of gespeeld.

Doel

Doel van deze workshop is de leerlingen inzicht te verschaffen in de praktische kanten van een theatertekst. Een theatrale lezing werpt een eigen licht op complexe syntactische structuren, maar ook op het gebruik van bepaalde stijlfiguren die gewoonlijk vanuit een literair-esthetisch perspectief worden verklaard, maar die ook een belangrijke rol vervullen in de theatrale communicatie tussen acteurs en publiek.

De workshop kan worden afgestemd op elke tragedie.

Neem voor nadere informatie contact op via het contactformulier.

Workshop aanvragen